Başkale Malmüdürlüğü

Adres : Hükümet Konağı BAŞKALE
Telefon : 0 (432) 651 25 35 - 651 28 10
Faks : 0 (432) 651 22 52