Çemişgezek Malmüdürlüğü

Adres : Hükümet Konağı ÇEMİŞGEZEK
Telefon : 0 (428) 561 21 65
Faks : 0 (428) 561 20 22