Uludere Malmüdürlüğü

Adres : Hükümet Konağı ULUDERE
Telefon : 0 (486) 351 27 19 - 351 20 01 - 351 20 99
Faks : 0 (486) 351 20 01