Türkeli Malmüdürlüğü

Adres : Hükümet Konağı Kat 1 TÜRKELİ
Telefon : 0 (368) 671 20 63 - 671 21 91
Faks : 0 (368) 671 20 24