Ayancık Malmüdürlüğü

Adres : Hükümet Cad. Kaymakamlık Binası AYANCIK
Telefon : 0 (368) 613 16 48 - 613 40 65
Faks : 0 (368) 613 10 10