Şaphane Malmüdürlüğü

Adres : Meslek Yüksek Okulu Altı ŞAPHANE
Telefon : 0 (274) 551 26 22
Faks : 0 (274) 551 24 03