Cide Malmüdürlüğü

Adres : Kasaba Mah. Hükümet Sok. Hükümet Konağı CİDE
Telefon : 0 (366) 866 14 34 - 866 15 29 - 866 10 74
Faks : 0 (366) 866 10 59