Oltu Malmüdürlüğü

Adres : Göle Cad. Hükümet Konağı OLTU
Telefon : 0 (442) 816 44 89 - 816 10 65
Faks : 0 (442) 816 21 87