Yedisu Malmüdürlüğü

Adres : Merkez Mah. YEDİSU
Telefon : 0 (426) 371 71 22
Faks : 0 (426) 371 71 23