Evciler Malmüdürlüğü

Adres : Özel İdare İş Merkezi EVCİLER
Telefon : 0 (272) 431 21 85 - 431 21 55
Faks : 0 (272) 431 25 86