Evren Malmüdürlüğü

Adres : Hükümet Binası EVREN/ANKARA
Telefon : 0 (312) 893 52 58 - 893 52 59
Faks : 0 (312) 893 52 70