Ayaş Malmüdürlüğü

Adres : Hükümet Binası AYAŞ / ANKARA
Telefon : 0 (312) 712 12 77 - 712 23 02
Faks : 0 (312) 712 12 37